PROFESSIONALISERINGSAANBOD

PRIMAIR & VOORTGEZET ONDERWIJS

Met de ik-wij-het benadering en de kernkwadranten van Daniel Ofman als uitgangspunt verzorgen wij een professionaliseringsaanbod gericht op het onderwijs.

Deze aanpak biedt scholen een gemeenschappelijk referentiekader om kwaliteiten in kaart te brengen, een taal om er woorden aan te geven én instrumenten om ze tot bloei te laten komen.

Van samen werken naar samenwerken

De visie, de ontwikkelingsfase en de wensen van de school staan altijd centraal. Samen met de opdrachtgever maken we het programma op maat (een co-creatie dus). De Core Quality App, waarmee je eenvoudig een zelfonderzoek kunt doen en kernkwadranten kunt bouwen, kan het leerproces ondersteunen. Ook kan Daniel Ofman als inspirator of sparringpartner een bijdrage leveren.


Professionaliseringsaanbod voor teams (scholen en schoolbesturen)

In elk team is de onderlinge samenwerking en verstandhouding van belang om te komen tot concrete resultaten. Zichtbare en onzichtbare factoren – zoals verschillende rolopvattingen of onuitgesproken verwachtingen – zitten een effectieve samenwerking soms behoorlijk in de weg. Tijdens reflectiebijeenkomsten maken we met behulp van de ik-wij-het benadering en kernkwadranten de samenwerking in het team bespreekbaar. Welke gezamenlijke doelen vragen de komende tijd om aandacht? Wat is nodig om deze doelstellingen van harte te onderschrijven en uit te dragen? Wat levert energie op, wat niet? Hoe kunnen we gebruik maken van ieders kwaliteiten om te komen tot een zo effectief mogelijke samenwerking?


Onze aanpak is toepasbaar op elk team binnen het schoolbestuur en de afzonderlijke scholen:


• Bestuurs- en directieteam

• Centraal stafbureau

• Managementteam van de school

• Overige teams in de school (schoolteam, bouwteam, zorgteam, specialistenteam)


Kennismakingstraining ik-wij-het en kernkwadranten

In een basistraining van één of twee dagdelen maken leerkrachten, interne begeleiders en schoolleiders kennis met ik-wij-het en de kracht van kernkwadranten in het begeleiden en motiveren van collega’s en leerlingen.


Train the Teacher

Voor intern begeleiders en leerkrachten met een coördinerende taak bieden wij een driedaagse training aan. De deelnemers ervaren diverse mogelijkheden om kernkwadranten te vormen, voor anderen inzichtelijk te maken en toe te passen in het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Na afloop krijgen de deelnemers een officiële educatieve licentie om te werken met het kernkwadrant en kunnen zij de opgedane ervaringen overbrengen binnen hun school. Hiervoor wordt materiaal van Core Quality Education kosteloos beschikbaar gesteld.

Meer weten?

Bel of mail ons voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Bob Brinkhof

www.bobbrinkhof.nl

info@bobbrinkhof.nl

+31 (0) 6- 105 61 059

Albert Heemeijer

www.albertheemeijer.nl

info@heemeijer.com

+31 (0) 6-123 25 250
Bob Brinkhof is eigenaar van Bob Brinkhof, leiderschap en begeleiding in het onderwijs. Na een loopbaan als docent en schoolleider begeleidt hij scholen bij verander- en ontwikkeltrajecten.
Daniel Ofman is eigenaar van Core Quality International en werkt als managementcoach en consultant. Hij ontwikkelde het kernkwadrant en de ik-wij-het benadering.
Albert Heemeijer is eigenaar van Core Quality Education. Hij is trainer/coach en autoriseert professionals om ik-wij-het en de kern-kwadranten vakkundig in het onderwijs te gebruiken.

We zijn overtuigd van de ‘kracht’ van ik-wij-het en de kernkwadranten en willen graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan het onderwijs. Daniel als inspirator en supervisor, Albert als trainer/coach en Bob als trainer/coach, sparringpartner, procesbegeleider of adviseur. Daarom hebben we besloten onze verschillende dynamieken en kwaliteiten te bundelen.